Петиция срещу флуорирането на питейната вода

КАМПАНИЯТА ЗАВЪРШИ УСПЕШНО И ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ БЯХА ИЗПЪЛНЕНИ. БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ЗА ПОДКРЕПАТА.

Пълният текст на петицията може да прочетете тук или да го запазите като PDF.

Приключила кампания

НЕ НА ФЛУОРА

Кажете  НЕ НА ФЛУОРА  в питейната вода! Подкрепете нашата петиция...Кампанията подкрепиха