Прессъобщение до българските медии, научните институти, браншовите организации и цялото българско общество

Вече втори месец граждански и браншови организации водим борба с управляващите против промените в Закона за генетично модифицираните организми.
Управниците ни се крият зад европейските директиви, за да прокарат промени в зaкона, които са против националните интереси на България.
Предлаганите промени подкрепят интересите единствено на малка група заинтересовани хора и на чужди компании.
След 20 години ще имаме български генномодифициран стандарт, вместо БДС.
Екологично чистата ни земя ще бъде заразена завинаги.
Стотиците уникални български сортове и култури ще загубят своята идентичност, а селското ни стопанство ще понесе нови още по-фатални удари.
Явно това не е приоритет на управляващите, а обект на нови непремислени експерименти.
Налице са пълни разминавания между заявената воля и реалните действия.
Нашите протести не са плод на страхове и емоции, а на натрупващите се реални факти за въздействието на гмо върху биоразнообразието, селското стопанство и човешкото здраве.

Обръщение от инициативен комитет на граждани и родители

Относно законопроект за изменение и допълнение на Закон за генетично модифицираните организми.

Настояваме да ни изясните:

На какво основание в проектозакона за изменения и допълнения на Закон за генетично модифицираните организми се променят и се заличават основно текстове, касаещи освобождаването на генетично модифицираните организми в околната среда, каквито изрични изисквания не намираме от страна на ЕС, след като в писмото не е посочена Директива 2001/18/ЕО.

Обръщение на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика

БНАЕМПК като представител на производители, преработватели, търговци и потребители на български етерични масла и натурални ароматични продукти, изразява своето категорично несъгласие с приемането на промени в закона, които ще нанесат непоправими щети в производството, преработката и реализацията на продуктите от българските етерично-маслени растения.

Становище на членовете на социална мрежа Fermer.bg

Ние, фермерите от социалната мрежа FERMER.BG (около 6000 члена), преди приемане на поправките в Закона за генно модифицираните организми отново апелираме към институциите на Република България следното:

1. Предложените промени в закона пораждат недоверие, а не успокоение. Смятаме, че те са твърде либерални и въпреки бюрократичните пречки, не могат да защитят надеждно както биологичното, така и конвенционалното земеделие. Предложената схема за контрол на ГМО може да забави, но не и да предотврати регистрацията и разпространението им.

2. Изхождайки от фактите, смятаме съвместното съществуване на ГМО както с биоземеделието, така и с конвенционалното земеделие за невъзможно. Отстоянията са само формалност и не могат да предотвратят щетите. Реална е опасността и за биоразнообразието.

3. ГМО не могат да бъдат приоритет на българското земеделие поради натрупващите се факти за:...

Отворено писмо от Д-р. Диди Баев

Генетично модифицираните организми и произхождащите от тях хранителни продукти са сериозна заплаха за здравето на човека и околната среда. Животът на Земята какъвто е днес, е следствие на около 3,5 млрд. години еволюция. През целия този период еволюцията на живите системи е записла своя ход в гените на организмите, населяващи планетата днес. Именно гените на организмите - от бактериите до човека, представляват "плана", по който са устроени тези организми и всяка една тяхна част. Генното "инженерство" е процес на насилствено, на изкуствено преобразуване на тези планове.

Обръщение към членовете на Комисията по Околна среда и води и Комисията по Земеделие и гори

България е една от 100-те страни, подписали и ратифицирали протокола от Картахена за биосигурността. Този протокол задължава Правителствата да се консултират с обществеността преди да вземат решения свързани с ГМО. Те трябва да осигурят информация и да публикуват взетите решения.

Текуща кампания

НЕ НА ГМО В БЪЛГАРИЯ

Ние казваме  СПРЕТЕ ГМО  нашествието в България! Подкрепете нашата петиция...Кампанията подкрепят