Връзки

Новите храни... — Темата на Нова телевизия, излъчено на 30. януари 2010 г.

Становище на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за отглеждането на ГМО

Изследване на генетично модифицирани храни в България в периода 2004-2009 г. на Националната лаборатория за контрол на генетично модифицирани храни към Столичната РИОКОЗ

Комисия по земеделието и горите - Протокол № 16 (стенографски запис) от заседанието за обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми, проведено на 09.12.2009 г.

Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите

Конвенция на ООН за биологичното разнообразие

Петиция за забрана на царевичния хибрид MON810 в България

Отворено писмо до премиера на Република България от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (Варна)

Становище на Коалиция „България - зона, свободна от генно модифицирани организми”

 

Флуорираното мляко — експериментът с българските деца, от рубриката Конфликтни теми на ВЛАСТТА.com

Забраняват флуора в питейната вода статия на в. Новинар, 15.01.2008

Опасен флуор потича от чешмите наесен статия на в. Монитор, бр. 3120 от 14.01.2008

Да се флуорира ли водата? репортаж на bTV за флоурирането на водата в България, излъчен на 09.01.2008

Флуор в питейната вода за ЧНГ? статия на Светослава Банчева в e-vestnik.bg

http://fluoridealert.org/ Fluoride Action Network [на английски]

Директива 2005/87/ЕО на Комисията на европейските общности от 5 декември 2005 г. за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни по отношение на олово, флуор и кадмий

Statements from European Health, Water, & Environment Authorities on Water Fluoridation [на английски]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ 0 - 18 ГОДИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - пълният текст на програмата (MS Word, ~5MB)

Комисия по здравеопазването - ПРОТОКОЛ №102 - стенографски запис от заседанието, където се даде „зелена светлина” на програмата

Текуща кампания

НЕ НА ГМО В БЪЛГАРИЯ

Ние казваме  СПРЕТЕ ГМО  нашествието в България! Подкрепете нашата петиция...Кампанията подкрепят